Activitats aquàtiques

La Unitat Didàctica d’Activitats Aquàtiques té com a objectiu compartir propostes que incloguin els alumnes amb diversitat funcional en les activitats realitzades a l’aigua, així com transformar les pràctiques habituals d’ensenyament-aprenentatge de la natació.

Les característiques físiques de l’aigua permeten moure i desplaçar-se amb més llibertat i seguretat que en el medi terrestre, convertint-lo en un espai ideal per a la participació d’un alumne amb mobilitat reduïda i per a que el grup comparteixi, sense exclusions, una activitat d’educació física.

És aconsellable que les activitats en el medi aquàtic tinguin caràcter col·laboratiu, buscant un objectiu comú i evitant l’oposició entre les accions dels participants. L’aplicació d’aquestes activitats d’aquesta manera i buscant un aprenentatge integral ajuda a la inclusió de tots els nens i nenes.

A qui es dirigeix ​​la proposta d’Activitats Aquàtiques?

El projecte està dirigit tant a famílies com a escoles, instituts i centres esportius, per facilitar la participació i l’ús de metodologies adequades per a les sessions educatives o lúdiques aquàtiques inclusives. Tots els participants, independentment de les capacitats, podran formar part de l’activitat i aprendre jugant.

Què és l’aprenentatge cooperatiu?

És la metodologia educativa capaç de fer que, en un grup heterogeni, els alumnes treballin junts per millorar el seu propi aprenentatge i el dels altres. Es caracteritza per plantejar un objectiu comú i, a diferència del treball en grup, cada alumne és responsable també dels seus companys i no només de si mateix.

Les activitats a l’aigua es classifiquen en diferents grups, en funció de la relació que els infants tenen amb l’aigua:

  • Grup 1: Jocs que es realitzen fóra del vas de la piscina per aconseguir la familiarització d’un nou entorn.
  • Grup 2: Jocs que es basen en assolir un control respiratori i una relaxació general del cos dins l’aigua.
  • Grup 3: Activitats que inclouen diferents rotacions biomecàniques dins l’aigua.
  • Grup 4: Jocs que introdueixen la immersió i fan que els infants coneguin les diferents forces de l’aigua.
  • Grup 5: Activitats on es proposen accions d’equilibri i flotació amb turbulència.
  • Grup 6: Jocs amb desplaçaments bàsics de natació.

Jocs motrius

La Unitat Didàctica de Jocs Motrius té com a objectiu compartir propostes que facilitin la participació de tots els nens i nenes a la pràctica física. Incloent alguna petita variant o modificació en els jocs de sempre, és possible aconseguir la inclusió de tota la diversitat.

A qui es dirigeix ​​la proposta de Jocs Motrius?

El projecte està dirigit tant a famílies com a escoles, instituts i centres esportius, per facilitar la participació i l’ús de metodologies adequades per a les sessions d’educació física i d’oci. Tots els participants, independentment de les capacitats, podran formar part activa de l’activitat i aprendre jugant.

Què és l’aprenentatge cooperatiu?

És la metodologia educativa capaç de fer que, en un grup heterogeni, els alumnes treballin junts per millorar el seu propi aprenentatge i el dels altres. Es caracteritza per plantejar un objectiu comú i, a diferència del treball en grup, cada alumne és responsable també dels seus companys i no només de si mateix.

Activitat física inclusiva per a nois i noies

El projecte educatiu Dofins de colors Guttmann ha creat noves activitats per incentivar la participació en adolescents amb i sense discapacitat. Les noves activitats s'han classificat en dos grups "Crossfit" i "Balls urbans", propostes que s'han escollit a partir d'enquestes a alumnes d'institut. A més, a fi de promoure la igualtat de gènere, s'han seleccionat fórmules i estratègies que canvien la manera d'entendre l'activitat física com simplement "ser millor que els altres", a entendre-la com "Junts serem millors" siguin nois o noies.

Jocs de pati

La Unitat Didàctica Jocs de Pati té com a objectiu millorar el moment d’esbarjo que suposa “l’hora del pati” tant als centres educatius com als centres de lleure o esport. El joc és una eina ideal per al desenvolupament dels infants i per les possibilitats d’interrelació amb els altres que ofereix. Si a més a més aquest joc és a l’exterior i en un pati adequat, obtindran beneficis físics i psíquics de jugar en entorns a l’aire lliure i natural. Des d’aquest punt de vista la línia que divideix el temps lectiu i el temps d’esbarjo es dilueix.

Totes les activitats proposades en aquest projecte educatiu tenen un denominador comú: l’educació en valors a través d’activitats i metodologies cooperatives. Amb jocs on tothom pugui participar, siguin quines siguin les seves capacitats, els infants aprenen a respectar la diversitat i poden interioritzar la inclusió com un valor que enriquirà a tota la comunitat.

Crear un pati transversal, participatiu i inclusiu és cosa de tots, i per això proposem 4 grups d’activitats on encabir diferents propostes de jocs i activitats. En tots els casos s’hauran de contemplar accions per a la inclusió de l’infant amb discapacitat, ja sigui per adaptació de metodologies, de material, de tasques, o bé a través d’altres variants participatives.

JOCS DEL MÓN

Jocs amb temàtiques relacionades amb diferents països o el mapa mundi per a que els alumnes s’apropin a altres cultures des d’una perspectiva diferent a l’habitual. A través del joc els participants van adquirint cohesió de grup i aprenen a entendre des d’una vessant humana la riquesa de la diversitat.

JOCS DE SALTAR I DE CORDA

Activitats proposades a través de petits grups heterogenis per aprendre a realitzar jocs i activitats de saltar tradicionals que mantenen vives pràctiques molt arrelades a la cultura i amb un gran valor sentimental dins el nucli familiar (entorn-família). Es tindran en compte sempre les adaptacions de tasques per a la persona amb discapacitat.

JOCS DE MANS I CANTATS

La tradició oral, les cantarelles que formen part de la cultura, de les nostres arrels ens apropa i ens acull per sentir-nos part de la comunitat, de la societat i de l’entorn. Aquests vincles es reforcen amb l’apropament a les persones a través de la interacció amb les mans. Els jocs de palmes i cantats estan plantejats des de pràctiques que es poden fer en el medi natural i molt sovint sense cap material específic.

DESAFIAMENTS FÍSICS COOPERATIUS

Els reptes plantejats des de l’aprenentatge cooperatiu creen dinàmiques molt participatives perquè totes les propostes es basen en el consens de tots els participants, que han de pensar i compartir idees sobre com realitzar el repte i executar les accions tal i com han acordat tots els participants des del respecte i la tolerància.

A qui es dirigeix ​​la proposta Jocs de Pati?

El projecte està dirigit especialment a professionals d’escoles, instituts i centres esportius, per d’ajudar a transformar els espais de lleure en moments plurals, que incloguin tota la diversitat d’una manera més natural i inclusiva. Veure el “pati” com un espai que també ofereix possibilitats d’aprendre i transformar-lo per acomplir una funció molt més extensa és important: El pati s’ha de dissenyar com un espai natural que aculli l’esbarjo, l’emoció i l’aprenentatge, on els infants puguin aprendre a través dels seus sentits i de manera vivencial.

Què és l’aprenentatge cooperatiu?

És la metodologia educativa capaç de fer que, en un grup heterogeni, els alumnes treballin junts per millorar el seu propi aprenentatge i el dels altres. Es caracteritza per plantejar un objectiu comú i, a diferència del treball en grup, cada alumne és responsable també dels seus companys i no només de si mateix.

PUJAR