Activitats aquàtiques

Consells abans d'iniciar una activitat aquàtica

 

Quan es duen a terme activitats amb diferents agrupacions (filera, rotllana, línia) es recomana, per a la seguretat dels nedadors, sempre que aquests no tinguin un equilibri segur a l’aigua, un material de flotació adaptat a les necessitats individuals de cada participant.

Malgrat tot, és possible que sigui necessari agafar o sostenir al nen o nena amb discapacitat per a que pugui mantenir l’equilibri a la piscina. D’aquesta manera la progressió de l’aprenentatge serà més personalitzada que no pas utilitzant només material de flotació, i serà possible adaptar-se més adequadament al desenvolupament motor de l’alumne.

És important que l’encarregat de sostenir a aquest infant sigui un adult que conegui la metodologia del Concepte Halliwick.

A continuació es proposa un exemple:

Consejos acuaticas Institut Guttmann

Primer de tot he d'aprendre a bufar!!!!!!!

El control respiratori forma part de la preparació bàsica de totes les activitats, ja que no solament és un prerequisit per al control cefàlic, sino que també és essencial per a la natació i per a la seva seguretat. La persona haurà d’aprendre a bufar quan l’aigua li arribi a prop de la cara i expulsar l’aire a poc a poc quan se submergeix. S’haurà d’agafar al nedador per la cintura per al seu control de tronc i per a que pugui mantenir la seva estabilitat en vertical. L’alumne amb discapacitat amb afectació de la sensibilitat als membres inferiors portarà un calçat de protecció, tipus escarpins de submarinisme, a fi de protegir-se de qualsevol frec o ferida amb les parets o el terra de la piscina.  

Cercle i filera

Aquest tipus de suports es realitzen en piscines sense massa profunditat. S’haurà d’agafar al nedador per la cintura per al seu control de tronc i per a que pugui mantenir la seva estabilitat en vertical. L’alumne amb discapacitat amb afectació de la sensibilitat als membres inferiors portarà un calçat de protecció, tipus escarpins de submarinisme, a fi de protegir-se de qualsevol frec o ferida amb les parets o el terra de la piscina.
Consejos acuaticas Institut Guttmann
Consejos acuaticas Institut Guttmann

Cercle i filera. Màxima seguretat

Els alumnes amb les mans obertes i els braços estirats es recolzen palma de la mà amb palma de la mà.

L’alumne amb mobilitat reduïda posarà les seves mans a sobre del company o de l’adult. Quan es necessiti una major seguretat, els colzes dels companys es col·locaran més junts.

Línia

Els alumnes amb les mans obertes i els braços estirats es recolzen palma de la mà amb palma de la mà.

L’alumne amb mobilitat reduïda posarà les seves mans a sobre del company o de l’adult. Quan es necessiti una major seguretat, els colzes dels companys es col·locaran més junts.

Consejos acuaticas Institut Guttmann
Consejos acuaticas Institut Guttmann

Línia amb més seguretat

Quan la dependència de l’alumne amb mobilitat reduïda sigui més gran, és recomanable agafar-ho com es pot veure a la imatge.

El nedador quedarà millor sostingut pel fet de tenir els braços dels companys creuats a l’esquena.

Grup / nivell 1

Per a infants que fan el primer contacte amb l’aigua es poden fer jocs fóra del vas de la piscina. Així, els participants van agafant confiança en un medi nou i es familiaritzen amb l’entorn. A les piscines hi ha sorolls, llums amb intensitats diferents a les habituals, olors a productes químics, persones que no coneixes…tens moltes sensacions que mai les havies tingut abans i aquesta adaptabilitat sovint no és fàcil. Segons les edats, es molt positiu i satisfactori proposar jocs simbòlics i d’aventures emocionants perquè els infants no vegin l’entorn aquàtic com un espai hostil.
Consejos acuaticas Institut Guttmann
Consejos acuaticas Institut Guttmann

Grup / nivell 2

Els participants entren ja a l’aigua! Els primers jocs dins de la piscina, han de buscar alliberar la tensió innecessària del cos. La relaxació mental i física està unida al control de la respiració i de l’equilibri. Aconseguir  estar més relaxats i perdre la tensió muscular,  permet un major control i fluïdesa de moviment, incrementa el control de l’equilibri i allibera a la persona de l’ansietat que causa les limitacions del control de la respiració. Els diem que bufin quan notin que l’aigua els toca els llavis i en cap cas realitzem encara immersions.

Grup / nivell 3

En aquest nivel treballem el control i la consciència del cos dins l’aigua. Farem jocs de girs, que incloguin rotacions biomecàniques com la  transversal, sagital i longitudinal. Les forces físiques de l’aigua a la piscina fan que tots aquest moviments que poden ser molt/massa complicats al terra, amb l’entorn aquàtic siguin més fàcils. La biomecànica ens ajuda a entendre com es mou el cos humà a l’espai gràcies als seus plans i eixos, de manera que podem articular els moviments en funció al pla horitzontal (dalt-baix) al pla sagital (dreta-esquerra ) i al pla longitudinal o frontal (davant-darrere).
Consejos acuaticas Institut Guttmann
Consejos acuaticas Institut Guttmann

Grup / nivell 4

En aquest nivell podem introduir la immersió i així els participants coneixen l’empenta de l’aigua. La immersió és un dels principals elements per a aconseguir l’autonomia en el medi aquàtic, però cada nen necessita el seu ritme per realitzar-la amb plena tranquil·litat. Cal un control de respiració avançat en la immersió, ja que s’ha de bufar mentre s’està sota l’aigua. El nedador ha d’aconseguir entendre l’efecte de la força de flotació de l’aigua segons la resposta del seu propi cos.

Grup / nivell 5

En aquest nivel entrenem l’equilibri i la flotació sense i amb turbulència. Quan el cos es desplaça a l’aigua s’observa com actuen dues forces en contraposició i de forma simultània, és a dir, la força de flotació o empenta cap a dalt i la força de la gravetat o empenta cap a baix. La quietud de l’aigua servirà en un principi perquè el nedador aprengui a controlar l’equilibri en diferents posicions. A continuació, podem realitzar activitats en diferents posicions contra turbulència provocades que es produiran al seu voltant. Si la turbulència es produeix en sentit directe al cos del nedador, la pressió de l’aigua serà menor i s’observarà un efecte de rotació d’arrastrar, efecte que es pot utilitzar per a produir compensacions posturals segons les necessitats per aconseguir l’equilibri.
Consejos acuaticas Institut Guttmann
Consejos acuaticas Institut Guttmann

Grup / nivell 6

Jocs amb desplaçaments bàsics de natació. Una vegada que hi ha un control rotacional, els nedadors poden realitzar simples moviments dels membres superiors i inferiors. Aquest categoria de moviments en poden anant incrementant de forma gradual.