Jocs motrius

Es recomana incorporar les adaptacions necessàries per garantir que el joc pugui ser realitzat per tots els participants. Les modificacions també poden sorgir dels mateixos participants abans, durant i després de realitzar l’activitat, ja que ells, com a veritables protagonistes del procés d’ensenyament-aprenentatge, poden avaluar les diferents alternatives consensuades en relació a les adaptacions. Es recomana que els alumnes s’autoavaluïn.

Adaptar el joc, dins de les seves possibilitats i estrictament el que sigui necessari per a que tots els alumnes puguin esforçar-se per aconseguir l’objectiu del joc, és fonamental. Les propostes no hauran de ser ni molt fàcils ni impossibles. Els jocs han de mantenir la incertesa, l’emoció, trets d’aventura i de màgia.

A continuació es proposa uns exemples de variacions per a la inclusió de l’infant amb discapacitat.