DOFINS DE COLORS

COVID-19

Totes les activitats educatives, de lleure i esportives prenen un relleu especial en el context de la COVID-19 perquè tenen una triple funció;  ajudar a assumir i processar emocionalment les conseqüències i implicacions de la crisi, recuperar la convivència presencial amb altres infants i fer aprenentatges específics d’autoprotecció i nous hàbits.

Insistim en les recomanacions per minimitzar riscos de contagi de la Covid-19 en les activitats esportives aquest estiu:  RENTAT DE MANS, UTILITZACIÓ DE MASCARETES i DISTÀNCIA ENTRE PERSONES

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

La Unitat Didàctica d’Activitats Aquàtiques té com a objectiu compartir propostes que incloguin als alumnes amb diversitat funcional en les activitats realitzades a l’aigua, així com transformar les pràctiques habituals d’ensenyament-aprenentatge.

JOCS MOTRIUS

JOCS MOTRIUS

La Unitat Didàctica de Jocs Motrius té l’objectiu de compartir propostes que acilitin la participació de tots els nens i nenes en la pràctica física. Incloent alguna petita variació en els jocs de sempre, és possible aconseguir la inclusió de tota la diversitat.

JOCS DE PATI

La Unitat Didàctica Jocs de Pati té com a objectiu millorar el moment d’esbarjo que suposa “l’hora del pati” tant als centres educatius com als centres de lleure o esport. El joc és una eina ideal per al desenvolupament dels infants i per les possibilitats d’interrelació amb els altres que ofereix.

Tens una proposta de joc educatiu?

PUJAR