DOFINS DE COLORS

Un projecte de l’Institut Guttmann dirigit a famílies, professionals de l’educació i monitors de centres esportius, per afavorir la inclusió i socialització dels nens, nenes i adolescents amb discapacitat a través de la pedagogia col·laborativa en l’àmbit de l’educació física i l’esport. Dofins de Colors promou una educació en valors amb activitats i metodologies cooperatives mitjançant l’activitat física i el joc, proposant activitats inclusives perquè els nens i nenes, amb diferents capacitats funcionals, creixin i es diverteixin junts, i s’ajudin mútuament.

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

La Unitat Didàctica d’Activitats Aquàtiques té com a objectiu compartir propostes que incloguin als alumnes amb diversitat funcional en les activitats realitzades a l’aigua, així com transformar les pràctiques habituals d’ensenyament-aprenentatge.

JOCS MOTRIUS

JOCS MOTRIUS

La Unitat Didàctica de Jocs Motrius té l’objectiu de compartir propostes que acilitin la participació de tots els nens i nenes en la pràctica física. Incloent alguna petita variació en els jocs de sempre, és possible aconseguir la inclusió de tota la diversitat.

JOCS DE PATI

La Unitat Didàctica Jocs de Pati té com a objectiu millorar el moment d’esbarjo que suposa “l’hora del pati” tant als centres educatius com als centres de lleure o esport. El joc és una eina ideal per al desenvolupament dels infants i per les possibilitats d’interrelació amb els altres que ofereix.

Tens una proposta de joc educatiu?

PUJAR