Jocs de pati

La Unitat Didàctica Jocs de Pati té com a objectiu millorar el moment d’esbarjo que suposa “l’hora del pati” tant als centres educatius com als centres de lleure o esport. El joc és una eina ideal per al desenvolupament dels infants i per les possibilitats d’interrelació
amb els altres que ofereix. Si a més a més aquest joc és a l’exterior i en un pati adequat, obtindran beneficis físics i psíquics de jugar en entorns a l’aire lliure i natural. Des d’aquest punt de vista la línia que divideix el temps lectiu i el temps d’esbarjo es dilueix.

Totes les activitats proposades en aquest projecte educatiu tenen un denominador comú: l’educació en valors a través d’activitats i metodologies cooperatives. Amb jocs on tothom pugui participar, siguin quines siguin les seves capacitats, els infants aprenen a respectar la diversitat i poden interioritzar la inclusió com un valor que enriquirà a tota la comunitat.

Crear un pati transversal, participatiu i inclusiu és cosa de tots, i per això proposem 4 grups d’activitats on encabir diferents propostes de jocs i activitats. En tots els casos s’hauran de contemplar accions per a la inclusió de l’infant amb discapacitat, ja sigui per adaptació de metodologies, de material, de tasques, o bé a través d’altres variants participatives.