Jocs de pati

La Unitat Didàctica Jocs de Pati té com a objectiu millorar el moment d’esbarjo que suposa “l’hora del pati” tant als centres educatius com als centres de lleure o esport. El joc és una eina ideal per al desenvolupament dels infants i per les possibilitats d’interrelació
amb els altres que ofereix. Si a més a més aquest joc és a l’exterior i en un pati adequat, obtindran beneficis físics i psíquics de jugar en entorns a l’aire lliure i natural. Des d’aquest punt de vista la línia que divideix el temps lectiu i el temps d’esbarjo es dilueix.

Totes les activitats proposades en aquest projecte educatiu tenen un denominador comú: l’educació en valors a través d’activitats i metodologies cooperatives. Amb jocs on tothom pugui participar, siguin quines siguin les seves capacitats, els infants aprenen a respectar la diversitat i poden interioritzar la inclusió com un valor que enriquirà a tota la comunitat.

Crear un pati transversal, participatiu i inclusiu és cosa de tots, i per això proposem 4 grups d’activitats on encabir diferents propostes de jocs i activitats. En tots els casos s’hauran de contemplar accions per a la inclusió de l’infant amb discapacitat, ja sigui per adaptació de metodologies, de material, de tasques, o bé a través d’altres variants participatives.

Dofins de colors Institut Guttmann consejo juego de patio

JOCS DE CORDA

COM ES DÓNA A LA CORDA LLARGA?

Per donar bé la corda cal utilitzar tot el braç, des de l'espatlla al canell, però sobretot fent el gir de la corda amb el colze i el canell. El cos també ha de seguir el ritme de la corda. No se'ns pot oblidar que donar la corda és cosa de dos i ens hem d’adaptar al ritme de la persona amb la qual donem. Una ajuda per a mantenir el ritme i la coordinació és que els alumnes diguin els números de l’1 al 4 per veure la posició de la corda en cada moment.
Per a que la corda estigui ben atesa, ha de tocar lleugerament el terra (no colpejar amb força).
En els casos d’alumnes usuaris de crosses o caminador es recomana que quan els hi toca ser una de les persones que dóna la corda, ho facin asseguts en una cadira de 4 potes convencional, per poder tenir un equilibri segur que els permeti fer els moviments oscil·latoris de la corda.

 

COM ENTRAR A LA CORDA LLARGA?
Quan és usuari de cadira de rodes. La entrada i la sortida es fan seguides per a que la corda no els toqui (en el seu cas no es salta la corda, es passa, entrant per un costat i sortint per l’altre). Es pot encadenar que entri i surti amb els seus companys, creant dinàmiques i, s’intentarà sempre que es pugui, en no caure en el recurs fàcil d’aixecar la corda quan és el torn de l’alumne amb mobilitat reduïda.
Quan és usuari de crosses o caminador. També passen la corda, sense saltar-la, entrant per un costat i sortint per l’altre, si els hi és possible. Han de començar a passar just quan la corda toca el terra, i els jugadors que donen la corda poden intentar evitar tocar-lo, desplaçant-se cap al costat pel que entra el jugador.
Quan no té problemes de marxa: La manera més fàcil és entrar quan la corda va en el mateix sentit de la persona que va a entrar. Hem d’esperar a que la corda passi pel terra (punt 3 del dibuix), i entrem SENSE SALTAR.
Quan la corda va en el sentit contrari a la persona que entra, cal entrar SALTANT.
El moment d’entrar és quan la corda passa a l’alçada del nas de la persona que entra (punt 2 del dibuix).

 

COM ÉS EL SALT A LA CORDA LLARGA?
És molt important controlar bé la velocitat i el ritme del salt i per això hem de mirar la corda o la persona que està donant. No podem entrar, saltar ni sortir de la corda sense mirar.
Quan toquem el terra després de saltar, o sigui, quan fem la recepció del salt, ho hem de fer amb la punta dels peus i no amb tota la planta. A més hem de flexionar una mica els genolls per fer una mena d'amortiment, de manera que estigui dret però relaxat, sense gaire tensió. ELS ERRORS MÉS FREQÜENTS SÓN: – Flexionar molt els genolls i saltar molt alt i/o fer la recepció del salt amb les plantes dels peus.

 

COM SORTIR DE LA CORDA?:
Per sortir quan ens trobem a la corda, cal fer-ho just després de realitzar la
recepció del salt amb la major rapidesa possible.
Normalment es surt en la direcció contrària a la que hem entrat a la corda.

JOCS DE PALMES

Per als alumnes amb diversitat funcional els jocs de palmes són activitats que ja per la seva naturalesa són molt participatives i ofereixen la possibilitat de que els mateixos alumnes proposin adaptacions perquè tothom pugui participar.

Als alumnes que els costi seguir el ritme, se’ls hi dona la opció de fer un sol moviment quan els seus companys facin dos.
Si no té mobilitat en un dels seus costats, serà la parella qui li tocarà la mà afectada. Aquest recurs és molt important, ja que l’alumne sent el contacte del seu company al seu costat.

Dofins de colors Institut Guttmann consejo juego de patio
Dofins de colors Institut Guttmann consejo juego de patio

Tens una proposta de joc educatiu?