Activitat aquàtica

Per: Escola Verge de les Neus (Badalona)

Etiquetes


Descripció

Grup 4: Jocs que introdueixen la immersió i fan que els infants coneguin les diferents forces de l’aigua

Dividim la piscina en 4 espais iguals amb les cintes de plàstic. En cada espai col·loquem el mateix número de participants. Un cop col·locats, llancem les pilote a l’aigua i l’objectiu és conquerir els territoris que ens envolten

Per aconseguir el nostre objectiu hem de capturar a l’últim jugador que quedi a la zona veïna tocant-lo amb la pilota. Si anem capturant a jugadors d’un altre equip, passaran a ser els nostres companys.

Per poder capturar, la pilota ha de tocar alguna de les parts del cos que sobresurten de l’aigua. No podent enfonsar-nos per esquivar la pilota.Si anem capturant a jugadors d’altre equip, passaren a ser els nostres companys.

Si agafen la pilota en l’aire, serà el llançador el que hagi de canviar d’equip.

Quan capturem a l’últim jugador, s’atura el joc i s’elimina la línia divisòria per ampliar el nostre espai. Un cop redistribuïdes les zones, tornem a jugar. Així fins que tota la piscina és una sola zona.

Recomanacions per a la inclusió

Podem donar més vides a certes persones de cada equip per evitar que canviïn de zona sempre els primers.
Podem atorgar una pilota especial que només poden llançar certes persones de cada equip, per potenciar que participin amb més assiduïtat.

Material

4 Pilotes de plàstic toves. Cintes de plàstic per marcar espai.


Altres activitats

PUJAR