Activitat recomanada

Activitat aquàtica

Per: Institut Guttmann

Etiquetes


Descripció

Grup 5: Activitats on es proposen accions d’equilibri i flotació amb turbulència.

Els jugadors, agafats per la cintura, es distribueixen en una fila. El primer de la fila agafarà el rol de gallina, que defensa els pollets que té darrere, i davant de la fila es posa un jugador que fa de guineu. Aquest intenta tocar l’últim pollet de la fila mentre la gallina li impedeix que el toqui obrint els braços i no deixant-lo passar. Els pollets no es poden desenganxar de la cintura del de davant.

Si la gallina toca l’últim pollet de la fila, la guineu passa a ser l’últim pollet, la gallina passa a fer de guineu i el pollet que hi havia darrere la gallina fa de gallina. Tots els participants passen per tots els rols.

Els participants no podran perdre el contacte amb els seus companys a cap moment.

Recomanacions per a la inclusió

Es recomana, segons capacitats, que l’alumne amb discapacitat no es quedi l’últim. Als alumnes se’ls ensenya que aquest s’ha d’agafar del company que té davant per la cintura i si es vol donar més seguretat, s’agafarà al company que està dos llocs davant nostre (Veure explicació en les fitxes de Consells i Recomanacions).
S’aconsella que tant l’espai com els grups siguin força reduïts per facilitar el joc.

 

Material

No és necessari

 


Altres activitats

PUJAR