Activitat aquàtica

Per: Joan Mesquida (Manacor, Mallorca)

Etiquetes


Descripció

El grup haurà de desplaçar-se d’un costat a l’altre de la piscina de 6 maneres diferents. Per a que la prova sigui correcte, el grup haurà d’estar sempre en contacte entre ells i en cada desplaçament tots hauran de tocar la paret al final del recorregut. Si no és així s’haurà de repetir el desplaçament.

Recomanacions per a la inclusió

S’utilitzarà un material de flotació adequat si cal. I es supervisarà que a l’alumne amb diversitat funcional no el limiti en els seus desplaçaments o girs.

Material

No és necessari


Altres activitats

PUJAR