Passa’m la pilota!

Hem aconseguit 15 punts!

Sí, perquè tots hem fet algun punt.

Descripciò

Els nedadors han de passar la pilota d’un costat a l’altre de la piscina, i fer-la tocar amb la vora de cada un dels costats. Cada vegada que això s’aconsegueixi, el grup obtindrà un punt. Tindran 3 minuts màxim per fer cada viatge. *Normes. Abans de plantar la pilota, tots els membres del grup hauran de tocar la pilota per a que es comptabilitzi un punt. Tots els jugadors han de sumar un punt com a mínim. Per això, qui aconsegueixi un punt no podrà puntuar fins que tots els altres companys ho aconsegueixin.

Recomanacions per a la inclusió

Es pot utilitzar un objectiu amb diferents graus de dificultat per adaptar-nos a la diversitat del grup.

Material

1 pilota