Activitat aquàtica

Per: Escola Mare de Déu De la Candela (Botarell, Tarragona)

Etiquetes


Descripció

Grup 2: Jocs que es basen en assolir un control respiratori i una relaxació general del cos dins l’aigua

En el centre de la piscina hi ha un matalàs i sobre ell una caixa amb pinces (50 pinces, per exemple).

A la vora de la piscina es col·loquen tres samarretes, separades entre elles.

Els jugadors hauran d’agafar les pinces de la caixa i anar-les col·locant, d’una en una, a les samarretes, en el menor temps possible.

A cada desplaçament, els jugadors només poden agafar una pinça.

Si un nadador ha col·locat una pinça en una samarreta no podrà col·locar una altra pinça en la mateixa, fins que hagi possat pinces en les altres dues samarretes.

Recomanacions per a la inclusió

Per aconseguir una millor cohesió de grup es pot proposar que tots junts vagin en contacte i portant el màxim número de pinces possibles fins a les samarretes.

Durant tot el desplaçament, no se’ls hi podrà caure cap pinça, o hauran de començar de nou.

Material

Pinces, caixa per a les pinces, matalàs, tres samarretes.


Altres activitats

PUJAR