Activitat recomanada

Activitat aquàtica

Per: Institut Guttmann

Etiquetes


Descripció

Grup 2: Jocs que es basen en assolir un control respiratori i una relaxació general del cos dins l’aigua

A la piscina es simularà un rellotge gegant amb números en fulles grans perquè es puguin visualitzar des de lluny, 12—3—6—9, corresponent a les franges horàries. Entre el grup s’acorda que cada hora té un color, per exemple, vermell per les 12, blau per les 3, groc per les 6 i verd per les 9. A la vegada es col·loquen a la superfície pilotes amb aquests mateixos colors.

L’animador anirà dient diferents hores a la vegada que diu el nom d’un jugador. Un jugador, una hora.

Els participants aniran posant les pilotes pensant en les agulles de les hores i els minuts d’un rellotge, segons el color que correspongui.

El desplaçament es farà sense agafar la pilota amb les mans, solament es podrà desplaçar bufant o conduint-la amb el front.

Si el grup ho permet, pel grau de dificultat, es podrà fer servir en comptes d’hores, els 4 punts cardinals o 4 síl·labes diferents. Per exemple: TA-KE-TI-NA. Proposant als participants diferents seqüències. NA—KE-TA-TI o amb els punts cardinals N-S-I-O. Acordant, igual que amb les hores, que cada síl·laba o punt cardinal correspon a un color.

L’animador els proposarà que en un temps determinat aconsegueixin un nombre d’hores entre tots i a més que tots els participants hagin contribuït en alguna hora perquè el resultat final es pugui comptabilitzar.

Recomanacions per a la inclusió

  • Amb alumnes amb dèficits d’atenció, és millor proporcionar instruccions curtes, clares i concises, d’una en una.
  • Repetir la informació principal de forma repetitiva.
  • Donar més temps per a la finalització d’un treball o activitat.
  • Realitzar preguntes estructurades, concretes i curtes per potenciar la consolidació de la informació.

Material

No és necessari


Altres activitats

PUJAR