Activitat aquàtica

Per: Escola Can Fabra (Sant Andreu)

Etiquetes


Descripció

Hem de donar un missatge de socors a la humanitat i per això ho hem de fer de manera conjunta.

El professor o professora mostrarà una paraula al grup (pot ser paraula o sigla) i el grup ha d’intentar reproduir-la perquè es llegeixi des de fora de la piscina.

Han de treballar en equip per poder crear el missatge i que sigui llegible sense que ells toquin cap material quan hagin acabat.

Per donar fe de la bona feina, es farà una fotografia que asseguri la còpia correcta del xifrat.

Recomanacions per a la inclusió

Abans de començar a muntar la paraula, tots els membres del grup han de tenir un paper i un material de part de la paraula per col·locar.

Podem fer diverses paraules alhora i formar un missatge més llarg, si dividim el grup en tants subgrups com a paraules posarem.

Material

Material de qualsevol tipus i mida que suri. Càmera de fotos.


Altres activitats

PUJAR