Sons

Jo pico de mans!

Jo pico de mans i pico contra l’aigua!

Descripciò

Els nedadors es situen en forma de rotllana. El primer ha de realitzar un moviment que produeixi un efecte sonor, per exemple, picar de mans o picar contra l’aigua. El segon ha de repetir el moviment del primer i realitzar un altre moviment, que s’afegeix a la sèrie. EL tercer nedador realitzarà el moviment del primer, del segon i s’inventarà després un tercer moviment. Així successivament. Finalitza el joc quan tots han inventat un moviment de la seqüència.

Recomanacions per a la inclusió

Si algun infant no realitza correctament el moviment, s’inicia de nou el joc, i aquest serà el primer en realitzar la seqüència. Els alumnes amb afectació de memòria o d’alguna de les atencions, s’intentarà que siguin els primers en realitzar les seqüències. Una vegada que el grup ha après tots els moviments, es proposa el grup que realitzin, tots a la vegada, la seqüència de moviments. Es pot afegir una onomatopeia oral a la vegada que es realitza un moviment corporal.

Material

No és necessari