Activitat aquàtica

Per: The Ridgeway Community School Farnhan (Surrey, Reino Unido)

Etiquetes


Descripció

Els nedadors es situen en forma de rotllana. El primer ha de realitzar un moviment que produeixi un efecte sonor, per exemple, picar de mans o picar contra l’aigua. El segon ha de repetir el moviment del primer i realitzar un altre moviment, que s’afegeix a la sèrie. EL tercer nedador realitzarà el moviment del primer, del segon i s’inventarà després un tercer moviment. Així successivament.

Finalitza el joc quan tots han inventat un moviment de la seqüència.

Recomanacions per a la inclusió

Si algun infant no realitza correctament el moviment, s’inicia de nou el joc, i aquest serà el primer en realitzar la seqüència. Els alumnes amb afectació de memòria o d’alguna de les atencions, s’intentarà que siguin els primers en realitzar les seqüències.

Una vegada que el grup ha après tots els moviments, es proposa el grup que realitzin, tots a la vegada, la seqüència de moviments.

Es pot afegir una onomatopeia oral a la vegada que es realitza un moviment corporal.

Material

No és necessari


Altres activitats

PUJAR