Activitat aquàtica

Per: Joan Mesquida (Manacor, Mallorca)

Etiquetes


Descripció

Grup 3: Activitats que inclouen diferents rotacions biomecàniques dins l’aigua.

El grup de nedadors crida des d’un costat de la piscina “Aranya!” i el nedador que es troba al centre de la piscina, que serà l’aranya, contesta cridant “peluda!”. Aleshores, tot el grup a la vegada intenta passar a l’extrem oposat del terreny de joc.

L’aranya els intentarà agafar-los sense poder sortir mai de la línia mitjana, sobre la que està situada. Només pot desplaçar-se sobre ella, com si fos una telaranya imaginaria.

Els nedadors agafats s’agafaran de les mans i es col·locaran també amb l’aranya, per agafar als altres. Ja no es podran soltar.

El grup de jugadors torna a cridar “Aranya!” i els jugadors del centre contesten “peluda!” i tornen a intentar creuar.

L’últim nedador enxampat serà la propera aranya.

Recomanacions per a la inclusió

Amb nedadors de més edat (més de 5 anys), pot plantejar-se que es participants utilitzin la estratègia.

Als participants amb diversitat funcional se’ls hi podrà facilitar dos refugis repartits pel terreny de joc.

També se’ls hi pot otorgar 2 o 3 vides extres abans de ser agafats o bé retallar l’espai de desplaçament (per tant, els seus dos refugis més a prop).

Quan l’alumne amb diversitat funcional formi part de la tela  d’aranyes, podrà desplaçar-se sobre la línia paral·lela a la central, i per agafar dirà el nom del jugador al que persegueix quan aquest estigui a menys d’1metre de distancia. Per exemple: Maria tocada!

Material

No és necessari


Altres activitats

PUJAR