Les 5 piques (Pals)

Descripciò

Cada un de nosaltres es responsabilitzarà d’un arbre (pica). Formant una rotllana amb els 5 participants, deixant 2 metres de distància entre jugadors. Repte Us heu de posar d’acord per deixar anar tots alhora el vostre arbre i agafar ràpidament l’arbre del company de la dreta, tres vegades seguides. Altres vegades el del company de l’esquerra i finalment agafant un arbre d’algun company que no sigui ni el de la dreta ni el de l’esquerra.

Recomanacions per a la inclusió

L’alumne anterior a l’usuari de cadira de rodes llançarà a l’aire una pilota en lloc de deixar anar una pica. Aquesta ha de ser agafada després de donar un bot com a màxim. Malgrat això, és bo que el grup plantegi altres adaptacions inclusives.

Material

Piques Pilota