Activitat recomanada

Joc de pati

Per: Institut Guttmann

Etiquetes


Descripció

Amb guix es delimita un espai rectangular d’uns 10m de llarg i 1m d’ample, sobre ell es col·loquen diversos cons.

Tots els participants es col·loquen darrere d’un dels costats estrets del rectangle.

Repte:

Heu de creuar el rectangle anant des de la riba de partida fins a l’arribada (d’un costat a un altre del rectangle).

Normativa:

Tothom ha de travessar el rectangle pel centre, no es pot envoltar.

La persona que trepitja a l’interior del rectangle ha d’anar amb els ulls tancats fins que arribi a la riba d’arribada.

Ningú pot tocar cap dels cons disposats a l’interior del rectangle, si ho fes ha de tornar a la riba de partida i el grup s’anota penalització.

Recomanacions per a la inclusió

Es deixarà més separació entre els cons per a que l’usuari de cadira de rodes pugui maniobrar en tot el seu trajecte.

Material

Guix

Cons


Altres activitats

PUJAR