Activitat recomanada

Joc de pati

Per: Institut Guttmann

Etiquetes


Descripció

Grups de deu a dotze persones. Els jugadors es divideixen en dos equips, un serà l’atacant i l’altre el defensor. S’apilen 7 objectes (gots de plàstic en forma de piràmide, totxos de plàstic…) a set passos de distància d’una línia traçada a terra. El primer jugador de l’equip atacant llança la pilota des de la línia tractant d’enderrocar, com a mínim, una de les peces de la torre. Si no ho aconsegueix llança un altre jugador del seu equip i així successivament fins que tots hagin fallat. En aquest cas els dos grups intercanvien els seus papers.

Si un jugador de l’equip atacant aconsegueix fer caure algun tac de la torre, tots surten corrents. El primer jugador atacant que es fa amb la pilota crida: “Sbet!” (“Alto!”) I tots s’aturen, llavors llança la pilota contra algun jugador de l’altre equip, el qual no es pot moure. Si li dóna, tots dos grups intercanvien els seus papers; en cas contrari, el joc es reinicia de la mateixa manera.

Recomanacions per a la inclusió

Depenent de l’afectació, podem donar l’opció de que la pilota vagi rodant en comptes d’anar per l’aire.

Donem l’opció que sigui l’alumne amb diversitat qui cridi SBET! I faci que els altres s’aturin.

Podem comptar 3 segons extra entre tots per a dos persones del grup un cop tots ens haguem quedat quiets.

Material

Pilota petita, material per a fer torres (7 gots de plàstic x 2, 7 totxos de plàstic…)


Altres activitats

PUJAR