Activitat recomanada

Joc de pati

Per: Escola Antonio Machado i la Universitat Ramon Llull

Etiquetes


Descripció

Per començar els nens es col·locaran al voltant del paracaigudes i jugaran a qualsevol de les següents variants:

VARIANT 1

Dius un color i els nens que estan davant del mateix s’han d’intercanviar passant per sota el paracaigudes. Han d’arribar a lloc abans que el paracaigudes els caigui a sobre.

 

VARIANT 2

Aquí s’haurà de dividir la classe en dos grups. Uns portaran un braç lligat (immobilitzat) i els altres no, per veure la dificultat que tenen algunes persones per desplaçar-se. Després, s’han de canviar els alumnes que han estat lligats amb els que no.

 

VARIANT 3

Aquí s’haurà d’escollir uns quants nens i nenes que aniran amb els ulls tapats. Els que vagin amb els ulls tapats tindran a un company que els ajudarà i faran l’activitat junts. En comptes d’escollir un color per intercanviar-se, poden fer una pregunta, per exemple: “a qui li agraden els espaguetis?” En aquest cas, a tots els que els agradin els espaguetis correran a mig del paracaigudes a abraçar-se i sortiran del paracaigudes abans que aquest els caigui a sobre.

 

A les variants 2 i 3 es poden alternar els jocs que s’hi fan, ja sigui dir una cosa en veu alta i els nens que ho tinguin en comú s’abracen al mig, o que aquests s’intercanviïn el lloc com amb els colors.

Recomanacions per a la inclusió

Als alumnes amb discapacitat visual se’ls pot assignar un company perquè les explicacions orientatives siguin més detallades i precises i pugui desenvolupar millor les activitats. Si es considera necessari, el company pot fer de pigall quan s’hagi de moure a través del paracaigudes. Quan hi ha algun alumne amb alteració de la sensibilitat, com pot ser hipersensibilitat a la pell, haurem de buscar alternatives en les accions proposades; per exemple, en comptes d’abraçar-se, millor fer una reverència sense que hagi contacte amb els companys.

Material

-Cordes o algun material per immobilitzar un braç

-Mocadors o algun material per tapar els ulls

-Paracaigudes


Altres activitats

PUJAR