Activitat recomanada

Joc de pati

Per: Escola Antonio Machado i la Universitat Ramon Llull

Etiquetes


Descripció

Tothom es mou per la sala, amb l’antifaç posat, al ritme de la música. Quan aquesta s’atura, es dona una consigna (els que porten els mitjons, número de calçat, mes  de naixement, etc.) i els infants s’hauran d’agrupar per grups de coincidència amb la consigna donada. S’aniran dient diferents consignes amb l’objectiu de provocar canvis en les agrupacions i facilitar la comunicació oral i tàctil; abraçades, acompanyaments, etc.

Recomanacions per a la inclusió

Abans de dur el joc a terme, es poden realitzar activitats per reconèixer l’espai de joc (espai reduït), com per exemple, fer accions per parelles per aguditzar el sentit del tacte. En aquests casos, un dels participants es taparà els ulls amb antifaç i l’altre no. D’aquesta manera, s’anirà  reconeixent la importància d’explicar tot el que s’està fent a causa de no tenir visió.

També és important seleccionar la música que s’adapti a les característiques dels alumnes (hipersensibilitat del so…) i que no distorsioni la comunicació ni l’objectiu del joc. Es recomana també que els alumnes expressin les experiències  viscudes al finalitzar l’activitat a través d’una frase curta o dibuix per processar les emocions viscudes en grup i assolir els aprenentatges.

Material

Reproductor de música

Antifaços (un per persona)


Altres activitats

PUJAR