Descripció

 

Nota prèvia: Per facilitar la comprensió del joc, s’ha utilitzat el femení en l’explicació per no estar repetint tota l’estona les mateixes paraules en femení i en masculí.

La proposta es farà amb tot el grup-classe (24-26 alumnes)

Es tracta de fer dos cercles amb el mateix nombre de participants; un cercle se situarà a l’interior i l’altre a l’exterior. Cadascun dels infants del cercle de dins tindrà una persona del cercle de fora just davant.

Abans de començar, el grup a través d’una assemblea inicial ha d’aconseguir que totes les persones sàpiguen i entenguin que ha d’haver una interrelació positiva en el joc; és imprescindible el treball individual de tots els membres del grup i a més, tots han de saber  que  l’objectiu és aconseguir l’èxit de tot el grup i no només l’individual. Tanmateix, la docent facilitarà material de guia perquè l’alumnat tingui la possibilitat de saber com estan funcionant els seus aprenentatges i els dels seus companys per tal que puguin ser assolits.

Tot seguit al grup se li proposa el següent desafiament físic cooperatiu:

Aconseguir la  màxima puntuació possible amb la suma dels punts de tots els participants del grup.

Cada representació mímica feta per a una persona  i que sigui  endevinada per  la seva parella sumarà un punt, tenint en compte però, aquestes regles:

  • Totes les persones hauran de sumar mínim un punt.
  • Les participants no podran parlar ni fer onomatopeies durant les interpretacions. Si ho fan es considerà nul.
  • Les interpretacions són d’un minut* i obligatòriament s’ha de canviar el rol de parella. Als dos minuts es canvia de parella.
  • La persona que ha endevinar el concepte que està interpretant la seva parella haurà de mantenir-se en silenci respectant la interpretació fins que s’acabi. Si no és així, cap dels dos sumarà cap punt.
  • Haureu d’anotar el nom de la persona que fa la interpretació, la parella, i el concepte de la interpretació en el full que us ha facilitat la docent (s’expliquen els continguts d’aquest full en Recomanacions Inclusives)

 

Les participants  hauran de pensar diferents conceptes i representar-los per tal que les seves parelles l’endevinin. Un cop les persones hagin representat davant d’una persona, tothom es mourà cap al company del seu costat dret i es tornarà a iniciar el joc  representant un altre concepte diferent amb una nova parella. Se seguirà aquesta dinàmica fins que totes les persones hagin fet la volta completa al cercle.

Un cop hagin donat la volta s’agrupen en 4 grups (dos grups amb els del cercle de fora i dos grups amb el cercle de dins) per posar en comú com ha anat el funcionament de les interpretacions i saber si a tots els membres li han endevinat una o més interpretacions. Sigui quin sigui el resultat, els grups posen en comú quines són les estratègies i accions que han funcionat bé i quines necessitin millorar. Si tots els membres dels 4 grups han puntuat es realitza la suma d’un marcador col·lectiu entre els 4 grups. Sinó es realitzar un altre torn amb nous conceptes per superar el repte. És a dir, durant l’assemblea, els petits grups  miraran de com es podrà aconseguir que tots les persones puntuïn i que tots facin el màxim de  punts possibles. No obstant això, es podrà iniciar el joc un altre cop encara que tots els membres hagin aconseguit algun punt i proposar-se un nou repte. Per exemple, Serem capaços de superar la marca que hem fet abans?

La progressió d’aquest joc serà que totes les participants millorin les seves competències de comunicació a través de l’expressió corporal i que la seva creativitat augmenti gràcies a compartir amb les altres per tal de buscar noves maneres de representar aquell objecte, acció , etc.

Per tal de fer una progressió de més simple a més complexa es pot començar per fer una primera ronda on tothom representa oficis i es poden fer sorolls, després es pot seguir amb objectes, menjars, accions, etc.

Recomanacions per a la inclusió

 

 

En el cas que hi hagi una persona amb pluridiscapacitat, si cal, es pot compartir la tasca amb una altra persona per ajudar-se a fer les representacions o per facilitar el seu propi moviment.

Considerem que aquest joc pot ser excel·lent  per fomentar la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives específiques però, molt possiblement, hagi de combinar-se amb altres accions o integrar-se en programes d’intervenció educativa més amplies, com per exemple  eines de suport de comunicació universals quan siguin necessàries. No obstant això, creiem que  aquests recursos de disseny universal s’hauran de d’oferir a tot l’alumnat en totes les activitats d’educació física que proposem per aconseguir la inclusió de tot l’alumnat.

Com a joc cooperatiu per assolir el màxim de punts possibles, el grup necessita imprescindiblement el treball individual de totes les persones,  per poder sumar en un marcador col·lectiu.

Avaluació entre iguals:

Com hem comentat abans, en el full d’anotacions que se li facilita a l’alumnat i que comparteixen entre ells a través de les assemblees, s’indicaran una sèrie d’ítems perquè puguin saber i reflexionar sobre el funcionament i desenvolupament del joc. Per exemple, en un ítem d’interdependència positiva podríem posar: He aconseguit aprendre/aconseguir realitzar les propostes gràcies als meus companys i he

 

ajudat/afavorit que ells poguessin o en la responsabilitat individual: He realitzat perfectament el meu treball i he procurat que la meva part del treball hagi contribuït directament als objectius del grup.

És a dir, l’avaluació és grupal i individual i es fa de manera compartida. La idea és que l’alumnat entengui que és responsable del seu propi aprenentatge però que alhora també ho és de l’aprenentatge de la resta de companys. Això implica que un grup  assolirà els objectius si, i només si, tots els seus components aprenen, milloren el seu punt de partida i assoleixen els objectius comuns o individuals prèviament plantejats.

 

 

 

 

Material

Música per acompanyar l’activitat i ajudar a la motivació i diversió de totes les participants


Altres activitats

PUJAR