Joc de pati

Per: Col·legi La Vall (Cerdanyola, Bellaterra)

Etiquetes


Descripció

Es reparteixen cèrcols de colors grocs i vermells. Se separen en dos grups d’acord al color. Un cop dividits, se’ls hi explica la consigna.
El grup groc haurà de formar una lletra, que ells mateixos decideixin. Per aconseguir l’objectiu i consigna, també hauran de posar-se d’acord sobre com la formaran. La idea, és que utilitzin els seus cossos per formar la lletra triada.
A l’altre grup, el grup vermell, se’ls demana que formin la figura d’un número. Igual que els de l’altre grup, hauran de triar-lo i pensar com el faran.
Una vegada que tinguin formades les propostes, el grup groc haurà d’endevinar quin número han format l’equip vermell, i l’equip vermell haurà d’endevinar quina lletra ha format l’equip groc. Si els dos equips ho encerten, es considera que el repte grupal s’ha aconseguit.
Altres consignes que es poden donar són formar figures geomètriques, objectes, menjars, mitjans de transport, etc.

Recomanacions per a la inclusió

Cèrcols de colors vermells i grocs, un per cada participant, fent 2 grups.

Material

Portar endavant jocs i activitats senzilles i atractives, en les quals els seus parells siguin models i guies per participar dels mateixos.


Altres activitats

PUJAR