Activitat recomanada

Joc de pati

Per: Escola Antonio Machado i la Universitat Ramon Llull

Etiquetes


Descripció

Tot el grup es col·loca en rotllana i es dona les mans. Seguidament, es col·loca un cèrcol entre els braços de dos nens/es.  L’objectiu és que els infants aconsegueixin que el cèrcol doni una volta completa a la rotllana passant per tots els nens/es agafats de les mans.

Es poden afegir diferents rotllanes o amb més d’un cèrcol per augmentar la participació.

Recomanacions per a la inclusió

No hi ha una única manera d’aconseguir l’objectiu de l’activitat. Per això, s’ha de deixar que els mateixos infants busquin la manera d’aconseguir que TOTS els companys puguin passar el seu cos pel cèrcol tot seguint les normes. Si hi ha algun alumne amb visibilitat reduïda, li explicarem amb més detall el transcurs i desenvolupament del joc. De la mateixa manera, si hi ha una persona amb dificultats de pressió de les mans o en cadires de rodes, haurem de buscar alguna variant com pot ser un cèrcol més gran o que no faci falta agafar-se de les mans.

Material

3 cèrcols de mida mitjana.


Altres activitats

PUJAR