Joc de pati

Per: Escola FEDAC de Sant Andreu

Etiquetes


Descripció

 

A terra es simularà un rellotge gegant amb nombres en fulls grans perquè es puguin visualitzar de lluny, 12- -3- – 6- -9, corresponent a les franges horàries. Entre el grup es consigna que cada hora té un color, per exemple, vermell per a les 12, blau per a les 3, groc per a les 6 i verd per a les 9. Així mateix, es marca el color que pertany a les 12 fins que arribi a les tres. a partir de les tres és quan canvia a el groc i així consecutivament. A més, es col·loquen targetes dels 4 colors davant del rellotge. Al voltant del rellotge s’escampen pilotes per terra amb colors que coincideixen amb els mateixos que les franges horàries

L’animador anirà dient diferents hores al mateix temps que diu el nom d’un jugador. Un jugador, una hora. També es poden posar les hores escrites en papers dins d’un sobre, que els alumnes podran obrir-los un cop hagin fet un desplaçament acordat prèviament amb el grup abans d’iniciar-se el joc.

Els participants aniran posant les pilotes pensant en les agulles de les hores i els minuts d’un rellotge, segons el color que correspongui.

Si el grup ho permet per grau de dificultat, es podrà utilitzar en lloc d’hores, els 4 punts cardinals o el nom de 4 fruites (Maduixa-pera-préssec-taronja)

Proposant-als participants diferents seqüències. Pera-taronja-maduixa-préssec) o amb els punts cardinals N-S- E-O. Acordant, igual que amb les hores, cada síl·laba o punt cardinal, correspon a un color.

L’animador els proposarà en un temps determinat que aconsegueixin un nombre d’hores entre tots i a més que tots els participants hagin contribuït en alguna hora perquè el resultat final es pugui comptabilitzar. Si no és així no tindrà validesa.

 

A terra es simularà un rellotge gegant amb nombres en fulls grans perquè es puguin visualitzar de lluny, 12- -3- – 6- -9, corresponent a les franges horàries. Entre el grup es consigna que cada hora té un color, per exemple, vermell per a les 12, blau per a les 3, groc per a les 6 i verd per a les 9. Així mateix, es marca el color que pertany a les 12 fins que arribi a les tres. a partir de les tres és quan canvia a el groc i així consecutivament. A més, es col·loquen targetes dels 4 colors davant del rellotge. Al voltant del rellotge s’escampen pilotes per terra amb colors que coincideixen amb els mateixos que les franges horàries

L’animador anirà dient diferents hores al mateix temps que diu el nom d’un jugador. Un jugador, una hora. També es poden posar les hores escrites en papers dins d’un sobre, que els alumnes podran obrir-los un cop hagin fet un desplaçament acordat prèviament amb el grup abans d’iniciar-se el joc.

Els participants aniran posant les pilotes pensant en les agulles de les hores i els minuts d’un rellotge, segons el color que correspongui.

Si el grup ho permet per grau de dificultat, es podrà utilitzar en lloc d’hores, els 4 punts cardinals o el nom de 4 fruites (Maduixa-pera-préssec-taronja)

Proposant-als participants diferents seqüències. Pera-taronja-maduixa-préssec) o amb els punts cardinals N-S- E-O. Acordant, igual que amb les hores, cada síl·laba o punt cardinal, correspon a un color.

L’animador els proposarà que en un temps determinat han d’aconsegueixin un nombre d’hores entre tots i a més que tots els participants hagin contribuït en alguna hora perquè el resultat final es pugui comptabilitzar. Si no és així no tindrà validesa el resultat.

Recomanacions per a la inclusió

Cercar diferents nivells per situar les pilotes perquè tots els alumnes puguin accedir a agafar-les

Amb alumnes amb dèficits d’atenció, és millor posar instruccions curtes, clares i concises, d’una en una.

Repetir la informació principal de forma repetitiva.

Donar més temps per a la finalització d’un treball o activitat.

Realitzar preguntes estructurades, concretes i curtes per potenciar la consolidació de la informació

Material

Pilotes de colors, fulls i retoladors.


Altres activitats

PUJAR