Joc de pati

Per: Escola La Vall (Cerdanyola, Bellaterra)

Etiquetes


Descripció

Cada nena  segons el seu cognom i ordre alfabètic, té un nombre de llista. Es tria dos nombres de l’1 al 25. Els números escollits, començaran sent les TAQUES. El seu objectiu és, tocar a les seves companyes. A mesura que les van tocant, van formant dues cadenes. L’objectiu és que no trenquin aquestes cadenes i continuïn atrapant a les seves companyes. Quan en les dues cadenes hi ha més de la meitat de la classe s’uneixen en una sola cadena. Només els extrems de la cadena poden tocar als seus parells, que corren per un perímetre establert per no ser atrapades. El joc finalitza, quan totes formen part de la cadena.

Recomanacions per a la inclusió

Per arribar a un acord AMISTÓS entre els perseguidors i els perseguits, abans que el joc comenci, es pacta entre tots els participants que el perseguidor serà qui té l’última paraula si el seu perseguit ha estat atrapat o no.

Material

No cal


Altres activitats

PUJAR