Joc de pati

Per: Escola Verge de les Neus (Santa Coloma)

Etiquetes


Descripció

Una persona és qui la para i la resta de grup haurà de fugir abans de ser tocats.

Per començar el joc tots hem d’estar al voltant de la persona que la para. Aquest diu el nom d’un COLOR, i quan el sentim, hem d’escapar fins a tocar algun objecte d’aquesta tonalitat, ja que serà l’espai considerat CASA.

El primer en ser enxampat abans de tocar el color que s’ha dit, serà qui la pararà després.

 

Recomanacions per a la inclusió

SI l’alumne amb dificultat d’inclusió la para, es considerarà que ha enxampat a algú quan estigui a menys d’un metre de distància i cridi el nom en veu alta. També podem proporcionar-li un xurro de suro perquè toqui a qui estigui en el seu rang d’acció.

Si per contra aquest alumne és qui ha de fugir, posarem una norma per la qual que hauran tocar-lo dues vegades sense que siguin seguides (abans de tocar-lo per segona vegada ha de tocar a un altre).

 

Material

Si cal, un xurro de piscina.


Altres activitats

PUJAR