Joc motriu

Per: Casal Turó de la Peire ("Estiu Fantàstic" CEEB)

Etiquetes


Descripció

Encistellar el major nombre de pilotes de tennis durant dos minuts a un dels cubells de colors. Cada cub tindrà una puntuació diferent, ja que es situaran a diferents distàncies:

1er cub: 1 punt

2n cub: 2 punts

3er cub: 3 punts

Regles:

Els alumnes han d’estar agafats de les mans en parelles. Si un membre de la parella agafa la pilota del terra li ha de passar al company perquè aquest la llanci (les pilotes estan tirades pel terra)

Perque el marcador final es contabilitzi tots els membres del grup han de fer mínim un punt o si no la puntuació serà de 0.

Els grups tindran dues oportunitats, perquè reflexionin entre tots de com es pot millorar el resultat amb una estratègia compartida.

Aquesta opció es diu al grup quan han acabat el primer intent perquè l’aprenentatge positiu sigui millorat.

 

Recomanacions per a la inclusió

Amb alumnes amb dèficits d’atenció i alteracions sessorials es recomana que les explicacions del desenvolumpament de les activitats es facin amb tranquilitat i s’avancin els monitors a tot allò que passarà i que no els agafi de sorpresa les activitats proposades. Assegurar que tinguin  seguretat i confiança de poder donar la mà a altres companys o que els nens no tinguincap alteració d’un altre sentit com pot ser hipersensibilitat al soroll, al tacte…

Material

Pilotes de tennis o d’un tamany que els participants les puguin agafar amb una mà. 5 cubells.


Altres activitats

PUJAR