Joc motriu

Per: Escola Joan Maragall (Ripoll, Girona)

Etiquetes


Descripció

Hi ha 3 equips, amb tres llistes de fruites diferents i pilotes, cada pilota simbolitza una fruita. Cada equip està en una zona del camp (amb una llista amb 5 fruites) Passant-se la pilota han d’aconseguir desplaçar-se fins a un cèrcol gran que està situat a l’altra part de la pista. La pilota no pot caure al terra i l’han de tocar tots els jugadors obligatòriament. Quan la toca l’últim jugador diu: BONGO, BONGO! Aleshores, l’equip ha de fer el mateix recorregut però a l’inversa i incorporant una altra fruita (pilota) L’objectiu és que els tres equips aconsegueixin desplaçar-se amb les 5 pilotes sense que cap d’elles caigui al terra. En cada recorregut afegeixen una pilota, Durant tot el trajecte cap jugador no pot aturar-se. És a dir, entre els tres equips han de passar-se 15 pilotes simultàniament.

Recomanacions per a la inclusió

Penseu que les propostes no han de ser ni molt fàcils, ni molt difícils, donem diferents propostes per adaptar-nos a les capacitats. Poden tenir cada equip una mosca. Un jugador que molesta perquè la pilota els caigui o eviti que la toquin tots els jugadors. Es pot començar amb un temps límit de 5’ i en funció del temps que els hi sobre, disminuir-lo.

Material

4 cèrcols, pilotes, cons, llistes de fruites.


Altres activitats

PUJAR