Joc motriu

Per: Casal Turó de la Peire ("Estiu Fantàstic" CEEB)

Etiquetes


Descripció

Tots els jugadors porten el nom d’un país al front que ells no saben quin és i han d’endevinar-lo en menys de 6 preguntes que li faci a la parella. Per aconseguir l’objectiu el grup s’hauran d’endevinar mínim  7 països.

Estratègia del grup: Abans de posar els noms dels països es plantegen entre tot el grup quines són les preguntes més adients per endevinar el pa´si. Però amb el procdiment cooperatiu de pensa, compartei i actua. Ës a dir, primer tots els membres del grup pensa quines són les preguntes més adequaddes, comparteixen les diferents idees i després decideixen per un consens quines són les més apropiades. I seguidament es distribueixen en parelles.

Paral·lelament a aquesta proposta hauran d’endevinar el país d’origen i continent d’on és el joc per les diferents pistes que els monitors els van dient (Se li donen tres opcions). Si la prova ha estat superada i han encertat la resposta aconseguiren un gomet de color daurat i un altre de color verd

Recomanacions per a la inclusió

Amb alumnes amb dificulat de comunicació oral i de comprensió es poden utilitzar altres opcions d’expressió, com la corporal, comunicadors de’imatges, abecedari…

Material

Targetes amb els noms dels països.


Altres activitats

PUJAR