Fruiquis

No perdis el contacte de la márfega!!!

Hem de fer tot el recorregut!!!

Descripciò

2 equips, amb una màrfega i un recorregut  d’obstacles per superar (fila de pneumàtics i un matalàs gros), han d’aconseguir traslladar el màxim de pilotes que hi ha al fons dels dos recorreguts. D’una a una, sense que caigui i tothom en contacte amb la màrfega. Els cistells  són comuns als dos grups, per tant quan s’acaben les pilotes es fa recompte.

Recomanacions per a la inclusió

Per a la sensibilització, un d’ells pot “tenir una ceguesa” (portar un antifaç).

Material

Pneumàtics, pilotes variades (mida i textura), matalàs gros, 2 màrfegues i 3 pots (per posar pilotes).