Activitat recomanada

Joc motriu

Per: Institut Guttmann

Etiquetes


Descripció

Activitat 1Els 1000 metres amb marcador col·lectiu

Material: Cronòmetre, cons, paper i llapis

Es fan 6 grups de 4 alumnes on cada grup té un espai de 10 metres de llarg, marcats amb cons per delimitar i on hauran de cronometrar-se durant 30”. Sortiran de manera individual. Quan el participant arriba a la marca dels 10 metres torna a fer el mateix recorregut fins que es completin els 30”. Cada jugador/a té un rol que anirà rotant, fins que tots hagin fet la prova dels 10 metres.

Els rols són els següents:

  • Anotador: s’encarrega d’anotar tots els resultats i fer la suma total.
  • Animador: motiva i anima a l’esportista quan realitza la prova
  • Jutge: s’encarrega de cronometrar el temps.
  • Esportista: realitza la prova

Una vegada han acabat tots els grups, es sumaren tots els metres i es comprovarà si amb la suma de tots els grups han arribat als 1.000  metres. La professora abans de fer la proposta al grup haurà de calcular si la distància de 1000 metres és una distància assequible i possible pel grup.

Recomanacions per a la inclusió

Ens hem d’assegurar que la distància sigui correcta pel desafiament que proposem, ja que un desafiament massa difícil o fàcil crearia la desmotivació dels participants. Així mateix, si el grup ha estat a punt d’arribar a la marca proposada, se’ls pot proposar un altre intent per poder-lo assolir. Es dissenyarà una autoavaluació perquè comprovin que tots els membres han realitzat tots els rols satisfactòriament.

Activitat 2: Course navette amb diferents distàncies

 Material: Cons, gravació del test de la Course Navette

Es tracta de realitzar el conegut test de la Course Navette. Els jugadors i jugadores han de desplaçar-se corrent d’una línia a una altra, separada per vint metres, al ritme que marca un audio. Aquest ritme de carrera augmentarà cada minut.  Els nois i noies comencen la prova a una velocitat de vuit quilometres per hora, el primer minut augmenta a nou quilometres per hora, i, a partir d’aquí, cada minut augmenta el ritme mig quilòmetre per hora. La prova finalitza quan no puguin seguir el ritme marcat. Escollir la distància més adequada per a cada alumne es pot treure d’altres proves executades anteriorment. I en funció dels resultats, ubicar al 20% amb el millor rendiment  en la distància de 20 metres, al 20% següent en 18 metres i així successivament. Posar la proba amb canvis de les distàncies afavoreix un temps de pràctica més igualat entre participants i més motivació pel grup.

Recomanacions per a la inclusió

Si l’alumne és prou enginyós i veloç amb la cadira, però perd temps en el gir, es pot modificar la trajectòria quan es desplaça de punta a punta de la pista, i es pot variar les trajectòries i en comptes de fer-lo en línia recta, fer el recorregut en forma més rodona perquè la tornada fos més ràpida. Realitzar l’activitat conjuntament amb alumnes amb mobilitat reduïda millora l’autoestima considerablement. Tant mateix, els alumnes amb altres capacitats se’ls pot reptar dient-los: “Sereu capaços de fer el mateix resultat amb 21 metres de distància?” Es demana sempre la superació, indiferentment de les capacitats de cadascú.

Activitat 3: Les tres vides

Material: Una anella, una pilota de voleibol

El grup es situa al voltant d’un cercle, el centre l’ocupa una anella a l’interior de la qual es col·loca una pilota de voleibol. Un jugador comença el joc dins de l’anella. A un senyal, la docent posa el seu cronòmetre en marxa, moment en el qual el jugador/a pren la pilota i es desplaça botant-lo fins a l’exterior del cercle on l’hi lliura a un company/a. En aquest punt  s’atura i aixeca els braços. La persona que rep la pilota es desplaça per l’interior del cercle botant-lo fins a l’anella i sortirà per lliurar-lo a un altre company abans d’enlaire els braços.

El procés es repetirà fins que tots els jugadors estiguin amb els braços aixecats, l’últim, òbviament, no lliura la pilota a ningú. En aquest moment la mestra detén el seu cronòmetre. El/la mestre/a informa del temps a la classe, per exemple, 01:02. La classe disposa de tres vides per rebaixar aquest temps.

L’activitat es realitza una segona vegada i per exemple el temps és ara de 00:57. La classe segueix disposant de tres vides però ara, per no perdre-les, han de rebaixar aquesta nova marca. D’aquesta manera els nois van repetint l’activitat, una vegada i una altra fins que perden les tres vides.

Recomanacions per a la inclusió

Si cal, se li proposa al jugador usuari de cadira de rodes que porti la pilota entre les cames per no haver de botar-la. Es pot proposar que abans de sortir en carrera, hagin de fer una acció motriu com poden ser girs, salts, etc tenint en compte si van o no en cadira.

Activitat 4: Relleus en rotllana

Material: Una anella i cons

El grup es dividirà en 6 equips de 4 i es col·locaran en fila formant una rotllana de 10/12 metres de radi. Al centre es col·loca una anella. Quan la mestra doni el senyal de sortida, els participants que estan situats els primer de cada fila aniran amb línia recte cap el centre de l’anella, donaran mitja volta i tornaran cap a la perifèria de la rotllana, però no a la seva mateixa fila, si no a la de la seva dreta.

Els alumnes no els farà falta passar un testimoni, si no que  serà suficient picar-los de mans per sortir el següent. La línia d’anada es marcarà  amb cons o altres materials i a la distància que la moderadora consideri convenient de la línia de sortida.

Una  altra opció seria que  els  companys sense discapacitat hagin de realitzar altres desplaçaments com fer  zig-zag, desplaçament cap enrere o de costat.

Recomanacions per a la inclusió

Els jugadors que necessitin algun suport d’alguna ajuda tècnica per desplaçar-se, si cal, se li proposa no haver de donar la volta el centre de la rotllana abans que es dirigeixi cap a un altre company.

Activitat 5: Relleus circulars

Material: Cons

Es creen 6 grups de 4 participants formant una rotllana. La professora li diu a cada grup que s’enumeri de l’1 al 4 i  que es posin un nom al grup. Aleshores al senyal de la mestra, els números 1 de cada equip es desplacen al grup que tenen a la seva dreta, li toquen la mà al participant que té el número 2, després del 2 al 3 i del 3 al 4 , quan li toca el número 4, serà el número 1 el següent. Tots els participants sortiran dues vegades.

Recomanacions per a la inclusió

Amb aquest sistema d’agrupacions s’intenta minimitzar la competitivitat, ja que comencen amb un equip que després no té res a veure amb l’equip amb el que van avançant. Si hi ha algun alumne amb mobilitat reduïda es pot reduir l’espai del recorregut. S’intentarà que els participants no s’aturin molt temps esperant la seva sortida perquè l’activitat sigui divertida i amb molt moviment

 Activitat 6: Course Navette creuada

Material: Cons i gravació Course Navette

En aquesta ocasió es poden ajuntar per parelles del mateix nivell o heterogènies. Si són del mateix nivell han de consensuar la distància escollida per córrer i multiplicar-la per dos.  La prova comença amb els dos corredors en un con central, de manera que al sonar el primer xiulet hauran de sortir corrents cap l’extrem oposat, a on arribaren coincidint amb el segon xiulet. Al tercer xiulet considerant amb el con central i a partir d’aleshores podran, o bé tornar al mateix extrem o creuar-se amb el seu company, xocant les mans en cada creuament. En el cas d’optar per parelles de diferent nivell, hauran de consensuar quants metres desplacen el con cap a un o altre extrem, de manera que poden ajustar així els metres que recorren cada un.

Recomanacions per a la inclusió

Si hi ha algun alumne que no pot desplaçar-se amb cadira ni amb cap altre ajuda técnica, poden utilitzar una plataforma amb un seient amb rodes anomenat “el donut” on el noi/noia es troba ben assegut i còmode i on pot ser propulsat amb cordes per un o dos companys. El rol d’ajuda es convenient que vagi rotant per fer-ho més participatiu. Les distàncies s’adaptaren segons les capacitats dels participants.

Activitat 7:  Carrera col·lectiva

Material: Cronòmetre i cons

Hi ha dues sessions per aconseguir que tots els participants mantinguin el temps, corrent individualment, durant 5 minuts. Hi ha una distància entre línia i línia de 20 metres, cada 10 segons un cronòmetre emetrà  un xiulet que avisarà que hem de canviar de direcció. Tindran aquestes variants perquè tots puguin participar; 4 persones correran 12 metres, altres 4 , 14, altres 4, 16, altres 4, 18 i altres 4, 20 metres. S’hauran de consensuar quina distància correrà cadascú.

S’ha de recordar que si només un alumne no arriba a la línia al sonar el xiulet, la resta no haurà aconseguit el desafiament. Les distàncies són orientatives i s’adapta el nivell del grup,  de manera que sigui un repte real, que no els resulti ni molt senzill ni molt difícil.

Recomanacions per a la inclusió

Reduir el recorregut de l’alumne amb discapacitat. Les distàncies es poden marcar amb cintes de colors que es vegin bé, per exemple, pels alumnes amb visió reduïda. Es important deixar als alumnes que siguin els creadors i organitzadors de les estratègies per empoderar-los en la pràctica.

Activitat 8: Ens movem en parelles

Material: Xiulet i cons

Amb aquesta opció, cada parella tindrà un nivell similar de resistència, es col·locarà en un extrem del seu recorregut que podrà ser de 12,14,16,18,20 metres. A l’escoltar el primer xiulet, un membre de la parella sortirà corrents i quan hagi completat una anada i tornada, xocarà la mà amb el seu company, que farà el següent relleu. Així successivament, intentant mantenir el test el major temps possible, fins que un corredor no arribi a la zona amb el xiulet. Es pot alternar la duració dels relleus, ja siguin de 2,4 o 6 rectes.

Recomanacions per a la inclusió

Podem oferir una tasca més oberta, realitzant parelles amb diferents nivells. Així els donem el poder de decisió per elaborar la seva pròpia estratègia. Es poden proposar equips de tres, proposant situacions de col·laboració més complexes. Cada grup haurà de mantenir un sol corredor dins del recorregut (més senzill) o bé dos simultàniament (més complex). Un jugador amb mobilitat reduïda pot sortir coincidint amb un altre company i fer el canvi amb el tercer durant la trajectòria del jugador que està més temps. Això provoca un repte per a tots els tres.
Una altra opció seria completar les distàncies botant una pilota de bàsquet i fent una passada final al company, conduint una pilota de futbol o fent tocs amb una pala sense que caigui.

 Activitat 9 Piràmide col·laborativa

Material: 15 gots de paper i 1 taula

Per parelles, cada jugador surt d’un extrem, on hi ha 15 gots de paper. Al primer xiulet hauran de sortir amb un got a la mà. Arribant a l’extrem contrari, a on tindran una taula per anant col·locant-los, de manera que al final vagin construint entre els dos corredors una piràmide  amb els gots. És important l’estratègia de la parella prèvia de col·locació dels gots perquè es mantingui dreta la torre sense que caigui.

Recomanacions per a la inclusió

Si hi ha algun alumne amb dificultat manipulativa es pot proposar una construcció amb poca alçada i més base. Adaptar l’alçada més favorable perquè es puguin deixar els gots amb més facilitat. També es poden utilitzar altres objectes amb altres mides, textures, amb nansa… en definitiva canvis perquè tothom pugui participar.

Activitat 10: El cec i el guia

Material: Antifaços

Per parelles, es tracta que l’alumne que fa de cec surti corrents, amb els ulls embenats. Un dels membres faria d’esportista i un altre de guia. Després es canvien els rols.

1ªfase: Els jugadors corren junts amb una corda lligada a les mans. Un d’ells ho fa els ulls tapats. Els jugadors ho faran durant 3 minuts durant un recorregut de 20 metres.

2ª fase:  el  seu company l’anirà guiant verbalment durant el recorregut per a que no sortir del carrer i que doni la volta cada 20 metres.

Recomanacions per a la inclusió

Diseny universal d’aprenentatge. Aquesta activitat es considera que sensibilitza a l’alumne per a l’estructura, el desesnvolupament i per limitar el sentit visual.

 Activitat 11: Les bitlles

Material: 12 bitlles i quatre pilotes de tennis

Dividim el grup en petits grups de 4 que es col·locaran dos en un extrem del recorregut de 10 metres i els altres dos en l’altre extrem. Al final de cada extrem es col·loquen 3 bitlles. Es tracta de realitzar durant 3 minuts el recorregut. El faran dos jugadors, un de cada extrem. Els altres dos, s’encarreguen d’avisar cada 5 segons, que serà quan han de llançar la pilota, quan venen en carrera. Una vegada han llançat, han de tornar a la línia de sortida. Durant els tres minuts no es poden aturar. Per tant, els participants quan  arriben a l’extrem corrents, hauran de llançar  una pilota en el moment del xiulet per tirar el major número de  bitlles possibles, que es troben a 5-10 metres de la zona d’arribada.

Recomanacions per a la inclusió

Si el corredor no arriba a la zona en el moment del xiulet, no s’elimina, tant sols haurà llançar des d’una distància més llunyana  i per tant reduirà les seves possibilitats d’èxit. Els marcadors col·lectius són un gran recurs en aquesta alternativa. El professor els marcarà un límit temporal per derivar “X” bitlles, de manera que tot l’alumnat vagi sumant. També es pot utilitzar una canaleta a on puguin rodolar les pilotes amb els alumnes usuari de cadira de rodes elèctrica i no tingui capacitat de pressió.

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomanacions per a la inclusió

Material


Altres activitats

PUJAR