Activitat recomanada

Joc motriu

Per: Blanquerna-Universitat Ramon Llull

Etiquetes


Descripció

Els participants es divideixen en 4 grups de 6 alumnes de treball i cada grup elaborarà un dels trams corresponents.

Estem viatjant en un tren que transporta fusta. La mercaderia s’ha de descarregar en el punt B i nosaltres ens trobem en el punt A. De cop i volta, el tren s’atura i el conductor ens comunica que hi ha una avaria que impossibilita que continuï en marxa. El problema és que en aquell tram no hi ha via! El conductor ens demana si us plau que l’ajudem a construir-ne una que arribi fins al destí. El tros a elaborar es compon de quatre trams de via. Per construir-la, els participants es divideixen en 4 grups de treball i cada grup elaborarà un  dels trams corresponents.

Com es construeix un tros de via? Amb 2 unitats de ferro i 1 de coure. A més, és necessària una torxa per fondre els minerals.

Com s’obtenen els minerals i la torxa? Per tal d’elaborar un tram de via s’haurà d’anar superant les següents proves per tal d’aconseguir tots els materials:

PROVA 1:

Elaboració de figures: utilitzant el propi cos, el grup ha de compondre conjuntament les següents figures:

Un quadrat.

Un núvol

Un cor.

Una lluna creixent.

Una estrella de mar.

Una guitarra.

Quan assoleixin aquesta prova, se’ls entregarà dues peces de ferro.

 

 

PROVA 2:

Foto-loca: Els participants se situen com si posessin per una fotografia. Un d’ells és el fotògraf i els observa. A continuació es posa d’esquena durant 30 segons i després, en girar-se novament, ha d’encertar els diferents canvis que es produeixen en el grup.

Quan assoleixin aquesta prova, se’ls entregarà una peça de coure.

 

PROVA 3:

Come dancing: Cada membre del grup imagina i practica individualment un moviment o figura. Després, hauran de realitzar una coreografia conjunta aplicant aquests moviments. La cançó que sonarà mentre ballen serà escollida per ells mateixos.

Quan assoleixin aquesta prova, se’ls entregarà la torxa.

 

Recomanacions per a la inclusió

Elaboració de figures: Quan hi ha participants amb mobilitat reduïda i/o manipulativa i no poden propulsar una cadira de rodes i/o reptar per terra per si mateixos, el mateix grup busca estratègies inclusives perquè tothom pugui participar junts amb els altres. En aquest cas, els participants hauran de buscar estratègies i maneres de fer perquè tots els participants puguin participar de manera activa i efectiva.

Fotoloca: Es treballen les expressions facials i els sentiments. Si hi ha algun infant amb discapacitat visual, els participants explicaran com estan posicionats en la foto. El tacte juga un paper important en aquesta activitat.

Come dancing: Els participants que utilitzen crosses o caminador poden alliberar les mans i millorar l’estabilitat recolzant-se en una paret o bé asseguts en una cadira. Una altra possibilitat seria que es realitzi el ball a terra, asseguts o estirats.

Material

Cartolines/dibuixos que representen els diferents materials (8 ferro, 4 coure, 4 torxes i 4 trossos de via de tren), trossos de roba. Un mòbil (música)

 


Altres activitats

PUJAR