Joc motriu

Per: Club Natació Sabadell (Sabadell, Barcelona)

Etiquetes


Descripció

Es fan 2 equips amb els participants. Els equips es col·loquen esquena contra esquena. Un dels equips és PEPS i l’altre és PEPES. Quan el Dofí (monitor) crida “PEPS!”, tots els membres de l’equip PEPS han de perseguir i pilllar als membres de l’equip PEPS abans que aquests arribin a la paret. El joc es va repetint canviant els perseguidors.

Recomanacions per a la inclusió

Per enxampar a l’alumne amb discapacitat s’hauran de comptar tres segons abans d’anar a tocar-lo.

Quan l’alumne amb discapacitat és perseguidor si diu el nom d’un company estant a menys d’un metre es considerarà tocat. Aquesta distància es podrà variar en funció de la velocitat de desplaçament de l’alumne.

Material

No cal.


Altres activitats

PUJAR