Activitat recomanada

Joc motriu

Per: Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya

Etiquetes


Descripció

Una persona es situa darrera de la caixa de cartró que fa de TV, ha d’imitar imitar  un personatge famós o un objecte fent mímica per tal que la resta de l’equip  ho endevini.

Repte: S’han d’endevinar 12 persones famoses o objectes

Regles del joc

  • Les 4 persones hauran de passar pel rol d’imitadora
  • Com mínim totes les persones que imiten els hauran d’endevinar un objecte o personatge
  • Si alguna persona parla o fa alguna onomatopeia no serà valida i s’haurà de realitzar una altra

Recomanacions per a la inclusió

Utilitzar un material amb diferents textures, mides, alçades, pesos, etc. per ajudar a la participació dels jugadors és un recurs que ens ajuda molt a facilitar la participació. En aquest cas s’ha utilitzat un caixa de cartró gegant per facilitar la inhibició dels participants,

Material

Una caixa de cartró gran


Altres activitats

PUJAR