Activitat recomanada

Joc motriu

Per: Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya

Etiquetes


Descripció

Les 4 persones s’haurà de posar les  4 peces de roba

Repte

Cada un dels integrants del grup (4 persones) haurà de posar-se de posar-se una peça de roba utilitzant només un braç

Regles del joc

  • Cada persona ha de tenir una peça de roba posada
  • Si alguna de les 4 persones no té cap peça posada el repte no s’aconseguirà
  • Les persones s’hauran de posar la peça de roba amb només un braç i amb l’altre  lligat amb una cinta.

Recomanacions per a la inclusió

 

Els grups s’organitzen a través de l’aprenentatge cooperatiu que és una metodologia educativa que es basa en el treball en petits grups, generalment heterogenis, on els alumnes treballen junts per millorar el seu propi aprenentatge però, i això és veritablement important, també el dels altres membres del seu equip. d’aquesta manera, es facilita a tot el grup que hi hagi una interdependència positiva i una responsabilitat individual durant tot el procés d’aprenentatge

Material

Una samarreta, dos mitjons o mitges de futbol i un pantaló.


Altres activitats

PUJAR