El menú equilibrat

Descripciò

Fem grups heterogenis i d’ igual nombre. A cada grup se li explica que han d’aconseguir un menú equilibrat (primer, segon , fruita, aigua i pa). Per a aconseguir el nom dels plats del seu menú, han de fer unes proves amb unes ordres molt clares, segures i estrictes. Cada grup haurà d’aconseguir fer una figura humana amb les instruccions que donem a tots. Donarem 3 premis en cada ronda:

  • El que ho faci bé.
  • El que s’ajuda més entre ells.
  • El més original.
A cada grup que guanyi un premi se li donarà una part del menú que han de completar. *Exemples de normes per a grups de 5:
  • 8 cames i 6 mans al terra.
  • 7 mans i 6 cames al terra.
Ells han de pensar com poden aconseguir fer una figura on es compleixin les normes donades i on tothom estigui en contacte, formant una figura.  

Recomanacions per a la inclusió

Els cèrcols poden ser plans o pintar el terra amb guix per facilitar l’entrada de l’alumne usuari de cadira de rodes, de caminador o de crosses.

Material

Papers tallats amb les parts dels menús (tants menús complerts com grups hi hagin). Superfície tova per a poder fer construccions sense por a caure i fer-se mal.