Joc motriu

Per: Casal Turó de la Peire ("Estiu Fantàstic" CEEB)

Etiquetes


Descripció

Es fan dues fileres de 5 jugadors agafats de la cintura com si fossin un Drac i l’últim porta un mocador que simbolitza la cua.

L’objectiu és que un drac amb el cap (el primer de la filera agafi la cua de l’altre drac (mocador que portar l’últim jugador) i simultàniament defensar que no t’agafin la teva cua.  S’ha d’intentar que el Drac no es trenqui (que els jugadors no es separin)

S’intentarà que els nois/es passin pels diferents rols

Paral·lelament a aquesta proposta s’haurà d’endevinar el país d’origen o/i continent d’on és el joc de procedència que han realitzat.  Hi ha  diferents pistes que els monitors els van dient  durant el transcurs del joc (Se li donen tres opcions). Si la prova física ha estat superada i han encertat la pregunta que els han fet aconseguiren un gomet de color daurat i un altre gomet de color verd

Recomanacions per a la inclusió

Es pot limitat l’espai de desplaçament perquè sigui més participatiu. Si hi ha algun noi/a que no es pugui agafar als companys es posarà algun material accessori que faciliti la proximitat entre els participants

Material

Dos mocadors, un xurro de piscina (per si algun jugador no pot agafar els companys)


Altres activitats

PUJAR