Vitamines per a tothom

Descripciò

Cada participant tindrà un mocador de color a la cintura, que s’ha de veure amb claredat perquè representarà les vitamines. A la senyal del mestre, els jugadors hauran d’intentar fer-se molt forts i sans aconseguint moltes vitamines dels altres. Quan diem stop, qui tingui més vitamines, serà el més sà. No podem treure més que una vitamina a cada intent. No podem treure vitamines a ningú que s’estigui posant un mocador que acaba de treure (per a això posarem diverses zones “segures” on podran anar amb la mà aixecada i en aquest lloc durant el camí fins a arribar allà, no li poden treure cap vitamina.  

Recomanacions per a la inclusió

La persona amb diversitat funcional pot tenir més d’un mocador penjat a l’inici del joc. També, en compte d’haver d’estirar del mocador, només dient el nom de la persona que té a prop, es considerarà atrapat.

Material

Mocadors de colors (4 més que participants)