Joc motriu

Per: Escola Joan Maragall (Ripoll, Girona)

Etiquetes


Descripció

Hi ha tres equips: Taronges, llimones i maduixes.

El joc és igual que el pilla-pilla, però ara es pacta que l’equip de les taronges ha de tocar a les llimones, les llimones a les maduixes i les maduixes a les taronges. Els equips s’identifiquen pels diferents colors dels pitrals o cintes al cap que porten els jugadors.

Jugador tocat es canvia d’equip.

Recomanacions per a la inclusió

El jugador que té dificultats de mobilitat pot tenir més vides o zones a l’espai on no es pot tocar.

Material

3 cons, pitrals de tres colors, i una pilota.


Altres activitats

PUJAR