Joc motriu

Per: Escola Joan Maragall (Ripoll, Girona)

Etiquetes


Descripció

2 equips amb una llista de fruites i una màrfega. Es pacta amb els dos grups que els colors del material representen unes determinades fruites que són les que estan posades a les llistes.

Hauran de recollir la “fruita” (material simbòlic; cèrcols, totxos, piques…) repartida pel gimnàs. Segons la seva llista i subjectant entre tots la màrfega, han de portar-la dins un cèrcol central amb les “fruites” a sobre.

Ara bé, quan sona la música no poden recollir ni deixar fruites, es balla. Però compte! Si cau alguna fruita es torna a començar. Els dos grups han d’aconseguir  posar totes les fruites dins del cèrcol central.

Recomanacions per a la inclusió

El joc pot continuar i un cop han aconseguit posar les fruites al mig del cèrcol, els dos grups junts i amb una sola màrfega hauran de fer un recorregut de 10 metres sense que caigui cap objecte al terra. Però amb la diferència que ara només es podran desplaçar quan soni la música. Tots han de tocar sempre la màrfega.

Material

Cèrcol, llistes de fruites, “fruita” (material simbòlic; cèrcols, totxos, piques…), 2 màrfegues i música.


Altres activitats

PUJAR