Activitat recomanada

Joc motriu

Per: Institut Guttmann

Etiquetes


Descripció

En un primer moment dividirem el grup en 6 grups de 4 o 5 persones formant un cercle tancat amb una pica a les mans.

L’objectiu és que els jugadors canviïn de lloc cap a la dreta o l’esquerra (això ho pacten ells), però deixant els espàrrecs (piques) en equilibri en el mateix lloc. Per aconseguir l’objectiu, hauran d’arribar a donar una volta sencera i acabar en el mateix lloc on han començat.

Quan ja saben jugar i han agafat confiança i coordinació, es pot començar a fer el grup més gran, ajuntant diversos grups en un de sol.

L’objectiu final serà que TOT EL GRUP CLASSE formi una rotllana i aconsegueixi fer, com a mínim, 5 canvis de lloc. Només podent-se caure a terra “X” piques del total (segons el grup).

Recomanacions per a la inclusió

En cada grup, podem deixar que els participants escullin una persona que serà comodí per a poder aconseguir el repte. Aquest comodí podrà tenir autonomia de decisió per a escollir si vol que algú li aguanti la pica fins que arribi o si té 3 vides extra (si li cau la pica al terra 3 cops, no comptarà).

Si la discapacitat motora és molt limitadora, podem introduir  globus en comptes d’una pica en el grup on estigui jugant, així podrà arribar amb més facilitat a agafar l’objecte quan canviï de lloc.

També es pot preguntar al grup quina variant poden introduir per facilitar que tots puguin jugar.

Material

Piques de plàstic o fusta (si no tenim, amb els estics de hoquei al revés).

 


Altres activitats

PUJAR