Joc motriu

Per: ZER El Moianés Llevant (Castellcir, Barcelona)

Etiquetes


Descripció

El terreny de joc es divideix en dos espais amb una línia al mig.

Tots els membres del grup es posen en una de les línies de fons situats un al costat de l’altre, menys un del grup (aranya) que es posa al mig. Tots han de passar a l’altre línia de fons sense ser tocats per l’aranya. Si toca algú es convertirà també en aranya. S’acaba el joc quan tothom és aranya.

Recomanacions per a la inclusió

L’alumne amb dèficit visual quan no fa d’aranya es mou amb un company guia, i quan fa d’aranya té cordes a les dues mans que serviran per a que dos companys l’ajudin a moure d’un costat a l’altre.

Material

Cons i dues cordes.


Altres activitats

PUJAR