Joc motriu

Per: Escola La Vall (Bellaterra)

Etiquetes


Descripció

Formem grups de 4 persones. Dos de nosaltres anirem amb els ulls tapats i agafats de la mà, i els altres dos haurem de guiar-los únicament utilitzant onomatopeies. El recorregut serà d’un extrem del camp a l’altre i haurem d’evitar trepitjar les “mines” (els cons) que estaran escampats per terra.

Els guies donaran orientacions utilitzant les seves capacitats comunicatives perquè els dos companys no es xoquin o trepitgin cap objecte. Però recordeu que només està permès utilitzar sons, no està permès parlar!

Quan una parella realitza l’activitat amb èxit, vam canviar el paper. Però sí qualsevol dels participants de la parella durant el trajecte trepitja o xoca amb una mina, haurem de començar de nou. Serem capaços les dues parelles de passar per tot el trajecte sense trepitjar cap mina?

Recomanacions per a la inclusió

Si hi ha un alumne usuari de cadira de rodes haurem de tenir en compte les diferents distàncies perquè sigui accessible:

  • Durant tot l’itinerari del camp de joc ha d’haver un espai lliure de gir on es pugui inscriure un cercle de 01:50 m de diàmetre.
  • En els canvis de direcció, l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de 1:20 m de diàmetre
  • Ha de tenir una amplada mínima de 0,90 i una alçada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2.10 m
  • Les entrades a l’accés del camp de joc han de ser mínim de 0,80 metres i l’espai de dins ha de ser mínim 1,20 d’ample de diàmetre i 1,20 de llarg perquè es pugui girar amb la cadira de rodes i es puguin fer els canvis de direcció.

Material

Cons de diferents colors i tamnys


Altres activitats

PUJAR