Activitat recomanada

Joc motriu

Per: Institut Guttmann

Etiquetes


Descripció

El grup es disposa lliurement en l’espai limitat del gimnàs. Un jugador passa una pilota que va sempre el mateix company, aquest a un altre i així successivament evitant que la pilota toqui a terra, l’últim que la té li ha de passar al primer jugador. Mai es pot canviar la passada de company, ha de ser sempre a la mateixa persona.

Qualsevol jugador amb la pilota pot aixecar els braços i cridar “verdura, verdura!!” Llavors el joc s’atura i la mestra  introdueix una nova pilota. El procés es repeteix una i altra vegada, introduint noves pilotes i retirant qualsevol pilota que toqui el terra. Només pot cridar “verdura, verdura!!” el que tingui a les seves mans la pilota amb què es va iniciar el joc.

Els jugadors s’han de desplaçar contínuament perquè es consideri l’objectiu assolit.

Quantes pilotes serà capaç de passar-se simultàniament el grup?

 

Recomanacions per a la inclusió

Les pilotes es poden utilitzar de diferents mides i textures per facilitar la passada i recepció dels alumnes. Si hi ha algun alumne que no pot realitzar el llançament i/o recepció els companys li podran deixar o recollir de les seves mans.

Material

Pilotes

 


Altres activitats

PUJAR